Kalendarz szczepień 2017

KOMUNIKAT
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017


Na  podstawie  art. 17 ust. 11 ustawy  z dnia  5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu  oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób  zakaźnych  u ludzi  (Dz. U. z 2013 r.  poz.  947,  z 2014 r.  poz.  619 i 1138 oraz  z 2015 r.  poz.  1365, 1916 i 1991) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

(Całość dostępna do pobrania tutaj)


Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 3 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

(Całość dostępna do pobrania tutaj)

 

 

Dodatkowe informacje